Смештајни Капацитети 

# Место
 
Назив
Врста смештајног капацитета Категорија Телефон
1 Балајнац Круна Мотел Није категорисано 035 611 659
2 Деспотовац Ресава Хотел Није категорисано 035 612 963