Производња Стоке 

# Општина Година Врста стоке
 
Укупан број
Број на 100 ha
1 Деспотовац 2002 Говеда 5057 21
2 Деспотовац 2001 Говеда 5177 22
3 Деспотовац 2007 Говеда 5494 18
4 Деспотовац 2000 Говеда 5552 22
5 Деспотовац 2006 Говеда 5581 23
6 Деспотовац 2003 Говеда 5888 25
7 Деспотовац 2004 Говеда 5898 24.6
8 Деспотовац 2005 Говеда 6385 26
9 Деспотовац 2001 Овце 14254 55
10 Деспотовац 2002 Овце 15004 58
11 Деспотовац 2000 Овце 15302 52
12 Деспотовац 2006 Овце 16506 56
13 Деспотовац 2003 Овце 16823 65
14 Деспотовац 2007 Овце 17200 57
15 Деспотовац 2004 Свиње 17543 101.1
16 Деспотовац 2005 Овце 18252 62
17 Деспотовац 2005 Свиње 18257 106
18 Деспотовац 2004 Овце 18303 71
19 Деспотовац 2001 Свиње 20099 116
20 Деспотовац 2003 Свиње 20291 117