Производња Стоке 

#
 
Општина
Година Врста стоке Укупан број Број на 100 ha
1 Деспотовац 2007 Говеда 5494 18
2 Деспотовац 2000 Говеда 5552 22
3 Деспотовац 2001 Живина 133112
4 Деспотовац 2002 Овце 15004 58
5 Деспотовац 2003 Свиње 20291 117
6 Деспотовац 2004 Говеда 5898 24.6
7 Деспотовац 2005 Живина 127739
8 Деспотовац 2006 Овце 16506 56
9 Деспотовац 2007 Свиње 23972 79
10 Деспотовац 2000 Свиње 23596 136
11 Деспотовац 2001 Говеда 5177 22
12 Деспотовац 2002 Живина 109848
13 Деспотовац 2003 Овце 16823 65
14 Деспотовац 2004 Свиње 17543 101.1
15 Деспотовац 2005 Говеда 6385 26
16 Деспотовац 2006 Живина 147125
17 Деспотовац 2007 Овце 17200 57
18 Деспотовац 2000 Овце 15302 52
19 Деспотовац 2001 Свиње 20099 116
20 Деспотовац 2002 Говеда 5057 21