Производња Стоке 

# Општина Година Врста стоке Укупан број Број на 100 ha
21 Деспотовац 2004 Овце 18303 71
22 Деспотовац 2005 Овце 18252 62
23 Деспотовац 2006 Овце 16506 56
24 Деспотовац 2007 Овце 17200 57
25 Деспотовац 2000 Живина 160460
26 Деспотовац 2001 Живина 133112
27 Деспотовац 2002 Живина 109848
28 Деспотовац 2003 Живина 128835
29 Деспотовац 2004 Живина 137523
30 Деспотовац 2005 Живина 127739
31 Деспотовац 2006 Живина 147125
32 Деспотовац 2007 Живина 142585