Производња Култура


 

# Општина Година Култура Група Површина (ha) Укупан принос (t) Просечан принос (kg/ha) Укупан број родних стабала/чокота
1 Деспотовац 2002 Шећерна репа Индустријско биље 3 60 20000
2 Деспотовац 2002 Сунцокрет Индустријско биље 2 3 1500
3 Деспотовац 2002 Пасуљ Индустријско биље 215.4 282 1309
4 Деспотовац 2003 Шећерна репа Индустријско биље 2 30 15000
5 Деспотовац 2003 Сунцокрет Индустријско биље 3 4 1333
6 Деспотовац 2003 Пасуљ Индустријско биље 196.3 224 1141
7 Деспотовац 2002 Кромпир Индустријско биље 359 3420 9526
8 Деспотовац 2003 Кромпир Индустријско биље 328.9 2426 7374
9 Деспотовац 2004 Шећерна репа Индустријско биље 0 0 0
10 Деспотовац 2004 Сунцокрет Индустријско биље 0 0 0
11 Деспотовац 2004 Пасуљ Индустријско биље 153.3 230 1500
12 Деспотовац 2004 Кромпир Индустријско биље 304.9 2754 9030
13 Деспотовац 2005 Шећерна репа Индустријско биље 0 0 0
14 Деспотовац 2005 Сунцокрет Индустријско биље 0 0 0
15 Деспотовац 2005 Пасуљ Индустријско биље 217.4 264 1214
16 Деспотовац 2005 Кромпир Индустријско биље 311 3939 12666
17 Деспотовац 2006 Шећерна репа Индустријско биље 0 0 0
18 Деспотовац 2006 Сунцокрет Индустријско биље 0 0 0
19 Деспотовац 2006 Пасуљ Индустријско биље 299 276 921
20 Деспотовац 2006 Кромпир Индустријско биље 338 3634 10751
21 Деспотовац 2001 Шећерна репа Индустријско биље 2 40 20000
22 Деспотовац 2001 Сунцокрет Индустријско биље 7 10 1429
23 Деспотовац 2001 Пасуљ Индустријско биље 280.4 277 988
24 Деспотовац 2001 Кромпир Индустријско биље 334 2634 7886
25 Деспотовац 2000 Шећерна репа Индустријско биље 10 84 8400
26 Деспотовац 2000 Сунцокрет Индустријско биље 2 1 500
27 Деспотовац 2000 Пасуљ Индустријско биље 268.2 214 798
28 Деспотовац 2000 Кромпир Индустријско биље 349 2615 7493
29 Деспотовац 2007 Шећерна репа Индустријско биље 0 0 0
30 Деспотовац 2007 Сунцокрет Индустријско биље 0 0 0
31 Деспотовац 2007 Пасуљ Индустријско биље 293.3 171 583
32 Деспотовац 2007 Кромпир Индустријско биље 314.9 1796 5702
33 Деспотовац 2008 Шећерна репа Индустријско биље 0 0 0
34 Деспотовац 2008 Сунцокрет Индустријско биље 1 2 2000
35 Деспотовац 2008 Пасуљ Индустријско биље 626 626 1000
36 Деспотовац 2008 Кромпир Индустријско биље 233 2723 11687
37 Деспотовац 2009 Шећерна репа Индустријско биље 0 0 0
38 Деспотовац 2009 Сунцокрет Индустријско биље 6 12 2000
39 Деспотовац 2009 Пасуљ Индустријско биље 192.4 209 1086
40 Деспотовац 2009 Кромпир Индустријско биље 227 2960 13040
41 Деспотовац 2000 Пашњаци Крмно биље 1755.7 841 479
42 Деспотовац 2000 Луцерка Крмно биље 1252.9 2284 1823
43 Деспотовац 2000 Детелина Крмно биље 2155.3 3567 1655
44 Деспотовац 2000 Ливаде Крмно биље 4736.2 3770 796
45 Деспотовац 2001 Пашњаци Крмно биље 1699 1208 711
46 Деспотовац 2001 Луцерка Крмно биље 1222.9 4351 3558
47 Деспотовац 2001 Детелина Крмно биље 2109.3 5752 2727
48 Деспотовац 2001 Ливаде Крмно биље 6316.1 8931 1414
49 Деспотовац 2002 Пашњаци Крмно биље 1752.8 1397 797
50 Деспотовац 2002 Луцерка Крмно биље 1260.5 3987 3163
51 Деспотовац 2002 Детелина Крмно биље 1975.6 5358 2712
52 Деспотовац 2002 Ливаде Крмно биље 4726.4 6532 1382
53 Деспотовац 2003 Пашњаци Крмно биље 1766.8 1152 652
54 Деспотовац 2003 Луцерка Крмно биље 1291.7 2763 2139
55 Деспотовац 2003 Детелина Крмно биље 2034.3 3672 1805
56 Деспотовац 2003 Ливаде Крмно биље 4721.6 5293 1121
57 Деспотовац 2004 Пашњаци Крмно биље 1787.9 1577 882
58 Деспотовац 2004 Луцерка Крмно биље 1185.2 3615 3050
59 Деспотовац 2004 Детелина Крмно биље 1996.8 5024 2516
60 Деспотовац 2004 Ливаде Крмно биље 4703.5 6331 1346
61 Деспотовац 2005 Пашњаци Крмно биље 4853.3 3970 818
62 Деспотовац 2005 Луцерка Крмно биље 1282.6 5237 4083
63 Деспотовац 2005 Детелина Крмно биље 1801.7 5407 3001
64 Деспотовац 2005 Ливаде Крмно биље 5644.3 6999 1240
65 Деспотовац 2006 Пашњаци Крмно биље 4512.7 4251 942
66 Деспотовац 2006 Луцерка Крмно биље 1304.6 3893 2984
67 Деспотовац 2006 Детелина Крмно биље 1891.5 4899 2590
68 Деспотовац 2006 Ливаде Крмно биље 5632.6 8753 1554
69 Деспотовац 2007 Пашњаци Крмно биље 5500 4719 858
70 Деспотовац 2007 Луцерка Крмно биље 1349 3637 2696
71 Деспотовац 2007 Детелина Крмно биље 1881.7 4409 2343
72 Деспотовац 2007 Ливаде Крмно биље 5742 6322 1101
73 Деспотовац 2008 Пашњаци Крмно биље 2643 2939 1112
74 Деспотовац 2008 Луцерка Крмно биље 1454.3 9408 6469
75 Деспотовац 2008 Детелина Крмно биље 1928.1 11854 6148
76 Деспотовац 2008 Ливаде Крмно биље 6411.5 8553 1334
77 Деспотовац 2009 Пашњаци Крмно биље 5233.5 6835 1306
78 Деспотовац 2009 Луцерка Крмно биље 1406.7 9374 6664
79 Деспотовац 2009 Детелина Крмно биље 1836.1 11674 6358
80 Деспотовац 2009 Ливаде Крмно биље 5932.8 15360 2589
81 Деспотовац 2000 Јабуке Воће 299 7200 41722
82 Деспотовац 2000 Виногради Воће 810 300 2607
83 Деспотовац 2000 Шљиве Воће 1542 4000 386072
84 Деспотовац 2001 Јабуке Воће 282 6700 41803
85 Деспотовац 2001 Виногради Воће 1725 600 2744
86 Деспотовац 2001 Шљиве Воће 1749 4500 385833
87 Деспотовац 2002 Јабуке Воће 258 6200 41601
88 Деспотовац 2002 Виногради Воће 1803 700 2708
89 Деспотовац 2003 Јабуке Воће 403 10100 39804
90 Деспотовац 2003 Виногради Воће 1255 500 2508
91 Деспотовац 2003 Шљиве Воће 2589 6900 376764
92 Деспотовац 2004 Јабуке Воће 252 6300 39874
93 Деспотовац 2004 Виногради Воће 1003 400 2258
94 Деспотовац 2004 Шљиве Воће 2179 6000 362651
95 Деспотовац 2005 Јабуке Воће 413 11800 35072
96 Деспотовац 2005 Виногради Воће 478 200 2224
97 Деспотовац 2005 Шљиве Воће 766 2200 343605
98 Деспотовац 2006 Јабуке Воће 230 6300 36364
99 Деспотовац 2006 Виногради Воће 768 400 1851
100 Деспотовац 2006 Шљиве Воће 2749 7700 355432
101 Деспотовац 2007 Јабуке Воће 315 8500 36870
102 Деспотовац 2007 Виногради Воће 1821 1000 1825
103 Деспотовац 2007 Шљиве Воће 2796 8200 339499
104 Деспотовац 2008 Јабуке Воће 671 17600 38113
105 Деспотовац 2008 Виногради Воће 2460 1300 1883
106 Деспотовац 2008 Шљиве Воће 7527 21900 344311
107 Деспотовац 2002 Шљиве Воће 832 2200 385495
108 Деспотовац 2009 Јабуке Воће 752 19300 38869
109 Деспотовац 2009 Виногради Воће 2663 1400 1864
110 Деспотовац 2008 Шљиве Воће 6223 17200 362594
111 Деспотовац 2000 Кукуруз Житарице 9555.6 16598 1737
112 Деспотовац 2000 Пшеница Житарице 1867.9 4300 2302
113 Деспотовац 2001 Кукуруз Житарице 9922.7 32110 3236
114 Деспотовац 2001 Пшеница Житарице 1894 5612 2963
115 Деспотовац 2002 Кукуруз Житарице 9983.45 33784 3384
116 Деспотовац 2002 Пшеница Житарице 2005.69 6342 3162
117 Деспотовац 2003 Кукуруз Житарице 9960.54 20449 2053
118 Деспотовац 2003 Пшеница Житарице 1868.88 3549 1899
119 Деспотовац 2004 Кукуруз Житарице 9942.79 34591 3479
120 Деспотовац 2004 Пшеница Житарице 2072.8 7203 3475
121 Деспотовац 2005 Кукуруз Житарице 8259.27 36093 4370
122 Деспотовац 2005 Пшеница Житарице 1933.58 4221 2183
123 Деспотовац 2006 Кукуруз Житарице 9335.7 24805 2657
124 Деспотовац 2006 Пшеница Житарице 1279.9 3338 2608
125 Деспотовац 2007 Кукуруз Житарице 9550.9 11633 1218
126 Деспотовац 2007 Пшеница Житарице 1413.1 3903 2762
127 Деспотовац 2008 Кукуруз Житарице 9941.8 37421 3764
128 Деспотовац 2008 Пшеница Житарице 1628 7767 4771
129 Деспотовац 2009 Кукуруз Житарице 9839.47 41985 4267
130 Деспотовац 2009 Пшеница Житарице 1732.06 7505 4333