• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Инвестициони потенцијал

РАДНА ЗОНА I  
Површина  33,55 ha
Заузетост  10,98 ha
Опис локације Радна зона се налази сą леве и десне стране дуж регионалног путног правца (Р-103) према Свилајнцу. У оквиру радне зоне планирана је зона производног занатства и мале привреде. У овом делу радне зоне могу се сместити мањи производни капацитети према захтевима будућих корисника простора, а по посебном програму.
Власничка структура
  • Приватно власништво 99,29% (Физичка и правна лица)
  • Државно власништво 0,71% (Локална самоуправа Деспотовац)
Плански основ Просторни план општине Деспотовац, Генерални план Деспотовца, Планови детаљне регулације
Цена/м2 -
Инфраструктурна опремљеност     
Електрична енергија: ДА
Вода за пиће: ДА
Гас: НЕ
Грејање: НЕ
Канализација фекална: ДА
Телефон/Интернет: ДА / ДА
Приступ саобраћајницама На регионалном путу Р103 Деспотовац-Свилајнац