• exchange3
 • Oпштина Деспотовац
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

О пројекту

Општина Деспотовац заједно са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља, и чешком општином Влкос, реализовала је пројекат под називом “Партнерство за рурални развој општине Деспотовац”. Пројекат је финансиран од стране Делегацијe Европске уније у Републици Србији кроз програм Exchange 3, а отпочео је са реализацијом 25. марта 2011. године када је и званично потписан споразум између Европске уније у Републици Србији и општине Деспотовац. Пројекат је трајао 12 месеци.
Пројекат је званично отпочео са реализацијом 25.03.2011. године.

 • Носилац пројекта: општина Деспотовац
 • Укупна вредност пројекта: 166.436,3 ЕУР

Делегација Европске уније у Србији је финансирала 89,50% од укупног износа.

Партнери на пројекту:

 1. Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља
 2. Општина Влкос из Републике Чешке заједно са РРА из Брна

Сарадници на пројекту:

 1. Удружење воћара и виноградара „Плава шљива“,
 2. Друштво пчелара „Нектар“,
 3. Удружење грађана „Наслеђе“
 4. Удружење „да и село буде град“
 5. Туристичка организација општине Деспотовац.

Општи циљ пројекта је:

Допринос унапређењу квалитета живота у руралним срединама општине Деспотовац.

Специфични циљ пројекта допринос руралном развоју општине Деспотовац формирањем децентрализованих и партиципаторних институционалних механизама за рурални развој општине Деспотовац заснованих на међусекторској сарадњи.

Пројектом је формирана мрежа руралних инфо центара и основана локална акциона група под називом Ресава ЛАГ на територији општине Деспотовац.

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Резултат 1. Формирана мрежа руралних инфо центара
Резултат 2. Формирана локална акциона група ‘Ресавски ЛАГ’
Резултат 3. Успостављен систем информисања и стручно-техничке подршке руралном становништву
Резултат 4. Успостављен систем маркетиншких и промотивних активности руралних потенцијала општине Деспотовац

У оквиру пројекта су реализоване следеће активности:

 • Адаптирање простора постојећих домова културе за 7 руралних инфо центара.
 • Опремање и умрежавање 7 руралних инфо центара
 • Стручна едукација тимова руралних инфо центара
 • Посета експерата Чешке Републике општини Деспотовац, у циљу едукације и упознавања са пољопривредном политиком ЕУ као и принципима функционисања ЛАГ-а у Републици Чешкој.
 • Оснивање ЛАГ-а на територији општине Деспотовац
 • Студијска посета чланова ЛАГ-а партнеру из Чешке Републике
 • Информативно - техничка подршка руралном становништву
 • Анализа потреба пољопривредника за едукацијом и спровођење обуке
 • Израда брошура и формирање библиотека са стручном пољопривредном литературом
 • Организовање мини сајма руралних потенцијала општине Деспотовац
 • Организовање посете међународном сајму пољопривреде у Верони
 • Креирање wеб портал-а са темом руралних и туристичких потенцијала општине Деспотовац
 • Израда промотивног материјала руралних инфо центара и публикације туристичког потенцијала општине Деспотовац
 • Завршна конференција пројекта