• exchange3
 • Oпштина Деспотовац
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

17.04.2012

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Наслов програма: Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Донатор / институција која је објавила позив:  Фонд за заштиту животне средине

Тема (циљеви / приоритети програма): Предмет конкурса је додела подстицајних средстава Фонда за заштиту животне средине за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса - трегерица за вишекратну употребу, за ИВ квартал 2011. и 2012. годину.
Подстицајна средства додељују се у складу са Уредбом о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС“, бр. 88/09, 67/2010, 101/2010 и 86/2011).

Апликанти: На јавни кокурс могу се пријавити:

 • оператери постројења за поновно искоришћење, односно третман отпада који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом, односно потврду о испуњености услова за добијање дозволе издату од стране надлежног органа,
 • колективни оператери за управљање отпадном електричном и електронском опремом,
 • произвођачи пластичних кеса- трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 микрона.

Финансирање: Подстицајна средства додељују се у следећим износима:

 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадне гуме као секундарне сировине – 17.059,00 динара по тони,
 • за третман отпадних гума ради добијања енергије – 3.345,00 динара по тони,
 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних уља као секундарне сировине – 9,00 динара по килограму,
 • за третман отпадних уља ради добијања енергије – 4,50 динара по килограму,
 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних стартера, акумулатора, индустријских батерија и акумулатора – 13,50 динара по килограму,
 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних преносивих акумулатора или стартера – 135,00 динара по килограму,
 • за производњу кеса- трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 микрона- 5.575,00 динара по тони,
 • за производњу кеса - трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 микрона које садрже биоразградиве адитиве- 7.805,00 динара по тони,
 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадне електричне и електронске опреме, као секундарне сировине у 2012. години од 12 до 120 динара по килограму (погледати документацију)

Рок за пријаву: 31. јануар 2013. године
Интернет адреса / емаил: www.sepf.gov.rs

Документацију можете преузети овде