• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

17.04.2012

Јавни позив за Програм раног развоја

Наслов програма:  Програм раног развоја

Донатор / институција која је објавила позив:  Фонд за иновациону делатност

Тема (циљеви / приоритети програма): Програм раног развоја је намењен приватним микро и малим предузећима у раним фазама развоја, која поседују технолошку иновацију и имају потенцијал за стварање нове интелектуалне својине, као и јасну тржишну потребу. Циљ Програма раног развоја је подстицање стварања иновативних компанија заснованих на знању, кроз приватна старт-уп или спин-офф предузећа, тако што ће обезбедити финансирање тржишно оријентисаних иновативиних технологија и услуга са високим потенцијалом комерцијализације.
Апликанти:  Апликант мора бити приватно микро или мало предузеће, основано у Србији, пре не више од 2 (две) године, у време пријаве, са већинским српским власништвом.
Финансирање: Одобрено финансирање у оквиру Програма раног развоја ће покривати максимално 85%, све до износа од ЕУР 80,000 од укупно одобреног буџета пројекта. Минимум 15% од укупно одобреног буџета пројекта, мора бити обезбеђено од стране Подносиоца Пријаве из других, по могућству приватних извора, независно од Фонда.
Трајање пројекта: Пројекат који аплицира за Програм раног развоја мора бити планиран за период од 12 месеци и може бити из свих поља науке и технологије, у свим индустријским секторима.
Рок за пријаву: 31. јул 2012. године
Интернет адреса / емаил: www.inovacionifond.rs

Документацију можете преузети овде