• exchange3
 • Oпштина Деспотовац
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

17.04.2012

Јавни позив за дипломиране инжењере пољопривреде и дипломиране инжењере технологије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Обавештавамо све зантересоване: дипломиранe инжењерe пољопривреде који су стекли високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области сточарства или производње биља или агроекономије или заштите биља или ратарства или ратарства и повртарства или виноградарства и воћарства или цвећарства или пољопривредних мелиорација или пољопривредне технике ( у даљем тексту: дипломирани инжењери пољопривреде ) који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије и дипломиране инжењере технологије, који су стекли високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - master, специјалистичке академске студије специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области технологије биљних производа или анималних производа или контроле квалитета или конзервисање хране или угљенохидратне хране или прехрамбене технологије или биохемијиског инжињерства или прехрамбеног инжињерства ( у даљем тексту: дипломирани инжењери технологије) који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије, да ће Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде организовати обуку у пољопривредним саветодавним и стручним службама на територији Републике Србије у периоду од 23. до 29. априла 2012. године.

Дипломирани инжењери пољопривреде и дипломирани инжењери технологије ће проћи обуку кроз три модула:

 • Саветодавне вештине и технике
 • Стицање знања у области програма подстицајних мера државе за унапређење
 • пољопривреде и стицање вештине презентације бенефита при коришћењу кредита у
 • области пољопривреде
 • Процена потреба пољопривредних произвођача.

Сви заинтересовани дипломирани инжењери пољопривреде и дипломирани инжењери технолигије могу се пријавити телефонским путем Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде на контакт телефоне: 011/3348399; 011/3348054.

Пријава се врши најкасније до 21. априла 2012. године а провера доказа о испуњености услова за учешће у обуци ће се вршити непосредно пре почетка обуке од стране пољопривредне саветодавне и стручне службе у којој се обука спроводи. Доказ који је потребно понети са собом је диплома или уверење о завршеном факултету.

Пољопривредне саветодавне и стручне службе у којима ће се вршити обука су:

 • ПССС Београд
 • Падинска скела; Друштво за саветодавне и стручне послове у пољопривреди „Падинска Скела“ д.о.о., Индустријско насеље бб, Падинска Скела; тел: 011/8871550
 • ПССС пољопривредна станица Нови Сад doo, Темеринска бр.131; тел: 021/478-02-20, 6412-180; e-mail:poljostanica@neobee.net
 • ПССС Суботица, Трг Цара Јована Ненада бр. 15/3; тел: 024/556-867, 555-932; e-mail: pss.su@panonnet.net
 • ПССС Пожаревац, Дунавска бр. 91; тел: 012/553-131, 553-132; e-mail: psstig@open.telekom.rs
 • ПССС Чачак, Хајдук Вељкова бр. 43; тел: 032/320-710; e-mail:ovcar@yu.1.net
 • ПССС Лесковац, Југ Богданова бр.8а; тел: 016/212-246, 244-243; e-mail: zavodle@open.telekom.rs

Након спроведене обуке, полазници који положе тест стичу могућност да учествују у Програму подизања нивоа пољопривредних капацитета у Републици Србији кроз Пројекат ангажовања асистената пољопривредних саветодаваца у сарадњи са Пољопривредним саветодавним и стручним службама за 2011. и 2012. годину који спроводи Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде у циљу подизања пољопривредне производње у Републици Србији и нивоа информисаности пољопривредних произвођача, у складу са потребама попуњавања броја асистената саветодаваца у оквиру сваке ПССС.

За додатне информације можете се јавити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде на контакт телефоне: 011/3348399; 011/3348054

Документ можете погледати-ОВДЕ